Health

footprint

Assyst assisteert:

  • bedrijven in ISO 45001, de procedures, audits, prestatie indicatoren en begeleiding van de certificerende instantie.
  • bij het opmaken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie, een plan van aanpak en hoe dit te onderhouden om tot een veiliger werkomgeving te komen.
  • Voor nu, en in de toekomst.

Veiligheidskundige assistentie om uw risico te beperken.