Safety, veiligheid verhogen met VCA of de veiligheidsladder

Assyst is een flexibele MVK partner voor bedrijven in het opzetten van een VCA managementsysteem en procesbeschrijvingen, uitvoering van interne audits, de directiebeoordeling en begeleiding van de externe auditoren tijdens de audit. Een “handboek” moet passen bij het bedrijf en toegevoegde waarde kunnen geven.

Assyst regelt regels kan ingezet worden als gediplomeerd MVK en Lead Auditor .

Actuele ontwikkelingen voor kleine bedrijven in de veiligheidsladder, Safety Culture Ladder.

Juist voor kleine bedrijven, óók kleiner dan 5 personen, werken we met een online-tool waarmee de opdrachtgevers kunnen verifiëren dat uw bedrijf werkt conform de eisen van de veiligheidsladder /Safety Culture ladder !

veiligheid